Mamma 80 år

 

Peter Ludwig och Malin

Katarina William och Göran

Mamma 80 år med Göran till vänster

och Emma till höger

Göran mamma och Emma