Nu bär det av

 

 

I Internet- och e-postsammanhang har vi fått vänja oss
vid att bokstäverna å, ä och ö inte kan användas.
SSM, Svenska SpråkMyndigheten har som en
konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt.
De anses överflödiga i ett kommande mer internationaliserat
samhälle. Redan till nyår ersätts både å och ä av a.
Vid paföljande halvarskifte ersätts ö med o. Vidare tas versalerna
("stora bokstaver") bort. de forekommer ju inte i e-postadresser,
varfor skulle vi da tillatas anvanda dem i andra sammanhang?
darigenom minskas antalet tecken rejalt.


rensningen har givit svenska sprakmyndigheten blodad tand.
man har foreslagit fler fornyelser i stavningen for att
underlatta internationell kommunikation.
fenomenet med en bokstav, c, som kan uttalas pa tva olika satt,
onskar man utnyttja till fullo genom att helt ersatta bade k och s med c.
ctavningen med dubbla conconanter efter cart vocalljud utgar occca.
det ancec onodigt att ccriva ut camma bocctav tva ganger
efter varandra. detta galler occca trippelteccnade bocctaver.
har upctar et carcilt problem med boctaven x. den overgar
til at ctavac cc, men med hanvicning til ovanamnda regel
om dubel conconant blir det samandraget til encelt c.


vidare ctaler sje-ljudet til becvar for manga. det ercats i ala cina
ctavningar av z, com ju anvandc valdigt calan i vart sprak idag.
licaca ercats ala conctiga ctavningar av j-ljudet (lj, gj, hj...) av j.
pa sama cat anvandc q mer frecvent genom att ercata ng.
man overvager at cenare aven helt ta bort h, com anda nactan inte horc,
camt at tecna bade i och j-juden med j, de later ju anda ljca.
cyftet ar, papecar cvenca cpracmyndjgeten, oca calat cm,
at verca for ocad forctaelce melan manjzor.


Ni har jqa cvarjgeter at forcta deta, eler hur?
 

av Emma Gustafsson

(Lars-Eriks dotter)

??????????????????????????????????????????

 
Tillbaka


Webset  by © KissDesign Website