Tvajlajt time

 

 

Hävenli schäjds åv najt ar fåling Its tvajlajt tajm
Aut off dö mist jår våjs is kåling Its tvajlajt tajm
Vän pörpelkallerd körtans mark di änd åff däj
aj her jo maj der ät tvajlajt tajm
Dipining schädaos gäder spländor äs däj is dann.
Fingers åv najt vill son sörränder dö sätting sann.
Aj kaunt dö moments darling till jår her vid mi.
Togeder ät läst ät tvajlajt tajm
Här in di afterglove åv däj vi kip aur rändävo.
Binith dö blo. Her in dö svit änd sejm åld väj.
I fål in lav ögen äs aj did dän.
Dip in dö dark jår kiss vill thrill mi lajk däjs åv åld
Lajting dö spark åv lav dät fills
mi vid drims antåld Itch däj aj präj får
ivning jast to bi vid jo.
Togeder ät last ät tvajlajt tajm.


----------------------------
Översatt på fri hand av Emma Gustafsson
(Lars-Eriks dotter)

 Tillbaka


Webset  by © KissDesign Website