Värk!

 ~ @ L N

Alla har väl någon gång haft värk. Viss värk går över fort.
Medan en del värk stannar hela livet ut.
När jag var 35 år fick jag fruktansvärd värk i min rygg.
Kunde knappt förflytta mig från ett rum till ett annat.
Efter otaliga läkarbesök gjordes en Datortomografi.
Genast såg man att jag hade ett diskbråck; "Ländryggrad: Disken LV - SI har kraftigt reducerad höjd och disken omges av en osteofytreaktion. På samma nivå föreligger intervertebralledsartros. Övriga diskar i ländryggen har väsentligen ordinär höjd, men uppvisar tecken på viss degeneration i form av små osteofyter kring diskerna.
Degenerativa förändringar föreligger även i nedre
bröstryggraden. Det finns en scleros i anslutning till
höger sacroiliacaled. Sänkt signal i disken LV - SI
vilken även är höjdreducerad. På denna nivå finns en op defekt. Ger lumbago - ischiasbesvär (Smärtan strålar från ländryggen ned utefter benet inom nervens utbredningsområde.
Besvären är ofta förenade med ryggsmärtor ofta i
kombination med neurologisk påverkan som känselbortfall och pareser. Patienten blir inte sällan initialt liggande med svår smärta. "Trötthets-/stelhetskänsla, smärta, värk i ländryggen ned mot glutealregionen.
Smärtan kan även stråla ut i ena eller båda benen.


Komplikationer till kirurgin

•Skada på nervroten
Detta är sällsynt men kan medföra kvarstående
smärta, ökad känselstörning eller en motorisk
påverkan (< 1 %). Oftast är dessa symtom
övergående inom 6 månader.

Recidivrisk
Mellan 5 och 11 % av patienterna får med tiden ett
nytt diskbråck med samma eller en ny nivå (12,13).

Kvarstående smärta, oavsett om patienten blivit
opererad eller inte, kan bero på en fortsatt
diskdegeneration eventuellt med segmentell rörelsesmärta (SRS).

 

 

Hur förklarar man för andra att man har kronisk värk?Dygnet runt, året runt. Ibland behövs kryckor och ibland klarar man att gå själv. Vissa människor förstår.Det är bara att bita ihop och gärna le samtidigt.

MY HOUSE ON WEB

 

Ischias

 

Tillbaka

Värk! Annbritt Hedman